BOARD OF DIRECTORS

YAYASAN SUKARELAWAN SISWA (YSS) /

STUDENT VOLUNTEERS FOUNDATION

Untitled-2-01

Tan Sri Dato’ Haji Alimuddin Mohd Dom
Chairman

DATUK AZMAN BIN MOHD YUSOF

Datuk Azman Mohd Yusoff

Deputy Chairman l

Dr.-Wan-Ahmad-Hazman-Bin-Wan-Daud

Dr. Wan Ahmad Hazman Bin Wan Daud
Deputy Chairman ll
Executive Director

Encik-Khairulizam-Bin-Othman

Encik Khairulizam Bin Othman
Board Director

Encik-Hirman-Bin-Awang-@-Semail

Encik Hirman Bin Awang @ Semail
Board Director

Dato-Pandelela-Rinong-Anak-Pamg

Dato’ Pandelela Rinong Anak Pamg
Board Director

Untitled-2-04

Dr. Subramaniam A/L Govindan
Board Director

Untitled-2-03

Datuk Ng Yih Pyng
Board Director

Encik Razman Durhan

Razman Bin Durhan
Board Director