MUAT TURUN BORANG PENYERTAAN DI SINI

LATAR BELAKANG YAYASAN SUKARELAWAN SISWA

Yayasan Sukarelawan Siswa (YSS) dilancarkan pada tahun 2012 sebagai sebuah entiti milik penuh Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). YSS komited untuk membudayakan kesukarelawanan dalam kalangan 1.3 juta pelajar di Institusi-Institusi Pengajian Tinggi (IPT) di Malaysia dan rantau ASEAN.

 

YSS meletakkan kesukarelawanan dalam kalangan belia sebagai satu elemen utama dalam membentuk pemimpin sukarelawan selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) 2013 – 2025 yang menekankan keseimbangan di antara pengetahuan dan kemahiran serta etika dan moraliti

TERMA DAN SYARAT PERTANDINGAN

 1. Budaya Penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada semua pihak (Warganegara Malaysia dan Luar Negara).
 2. Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan. Walau bagaimanapun, hanya satu logo sahaja akan dipilih sebagai pemenang. Sekiranya peserta menghantar lebih daripada 1 karya, peserta hanya layak memenangi satu hadiah sahaja.
 3. Semua logo ciptaan peserta yang diterima oleh Urus Setia Pertandingan Logo Sambutan Ulang Tahun YSS ke-10 akan menjadi hak milik Yayasan Sukarelawan Siswa sepenuhnya dan peserta tiada hak ke atas logo tersebut selepas pertandingan.
 4. Segala kos untuk menyertai pertandingan ini adalah atas tangungan peserta sendiri.
 5. Setiap penyertaan hendaklah menggunakan borang yang telah disediakan dan diemelkan kepada ukk@sukarelawansiswa.my.

 

SPESIFIKASI BENTUK LOGO

 1. Reka bentuk hendaklah dihasilkan dalam bentuk “softcopy” iaitu secara digital ( ukuran lebih daripada 800 pixel x 800 pixel dan beresolusi tinggi, 300 ppi) menggunakan software AI (Adobe Illustrator) atau Ps (Photoshop) dan disimpan dalam format JPEG atau PNG.
 2. Reka bentuk hendaklah menarik, jelas dan kemas dan boleh disuai padan dengan semua bahan cetakan atau kandungan digital.
 3. Hasil rekaan dan penggunaan warna serta simbol adalah tertakluk kepada kreativiti pereka.
 4. Pereka hendaklah memberi keterangan atau penjelasan rasional ke atas reka bentuk logo, simbol dan warna yang digunakan.
 5. Reka cipta logo juga haruslah tidak mengandungi sebarang unsur yang boleh dianggap sensitif kepada mana-mana pihak.
 6. Idea, konsep dan penerangan berkaitan logo yang dipertandingkan mestilah asli dan tidak pernah diterbitkan, disiarkan, digunakan, ditiru, diciplak dan diambil daripada mana-mana pihak di dalam mahupun luar negara.
 7. Yayasan Sukarelawan Siswa tidak akan bertanggungjawab sekiranya terdapat sebarang tuntutan daripada pihak ketiga. Penyertaan juga akan terbatal sekiranya didapati hasil karya yang dikemukakan tidak asli/ ciplak.

TEMPOH PENYERTAAN

Tempoh penyertaan ialah 1 – 25 November 2021.

 

DOKUMEN PERMOHONAN PENYERTAAN

 1. Borang penyertaan boleh dimuat turun melalui pautan berikut;

           https://sukarelawansiswa.my/logo/

 1. Setiap penyertaan hendaklah diemelkan kepada
  Emel: ukk@sukarelawansiswa.my
 1. Pegawai yang boleh dihubungi;
 • Encik Millan Anak Stephen
  E-mel: millan@sukarelawansiswa.my (03-8870 6876)
 • Cik Zulaiqa Zulhilmy
  E-mel: zulaiqa@sukarelawansiswa.my (03-8870 6846)

 

HADIAH PERTANDINGAN

 1. Hadiah Utama akan menerima wang tunai RM3,000.00
  (RINGGIT MALAYSIA: TIGA RIBU SAHAJA) dan sijil penyertaan.
 1. Lima (5) hadiah saguhati bernilai 200.00
  (RINGGIT MALAYSIA: DUA RATUS SAHAJA) setiap seorang dan sijil penyertaan.

 

PANEL PENILAI

 1. Penilaian akan dibuat oleh satu Jawatankuasa Penilai yang dilantik.
 2. Semua penyertaan adalah tertakluk kepada keputusan MUKTAMAD oleh Panel Penilai.
 3. Panel Penilai berhak untuk membatalkan penyertaan pada mana-mana peringkat pertandingan sekiranya didapati peserta tidak mematuhi mana-mana syarat yang dinyatakan.
 4. Panel Penilai berhak mengubahsuai dan meminda reka bentuk logo yang terpilih sekiranya perlu.
 5. Logo yang terpilih akan diguna pakai dan menjadi HAK MILIK YAYASAN SUKARELAWAN SISWA.