JAWATAN KOSONG YAYASAN SUKARELAWAN SISWA

Sila emelkan permohonan anda ke admin@sukarelawansiswa.my

JABATAN TARIKH TUTUP BUTIRAN JAWATAN
Jabatan Kewangan dan Akaun Jam 4.00 petang

20/06/2023 (Selasa)

Jawatan : Eksekutif Kanan (W41/44)

Tempoh percubaan: 3 – 6 bulan

Tarikh mula: Kadar segera

 

Jadual Gaji:

Gaji Minimum Gaji Maksimum
RM 2,094.00 RM 9,585.00

Imbuhan Tetap Perumahan : RM300.00

Imbuhan Bayaran Sara Hidup : RM300.00

 

Syarat-syarat Permohonan:

1. Warganegara Malaysia;

2. Berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

3. Mempunyai ijazah sarjana muda dalam bidang perdagangan atau pengajian perniagaan atau dalam bidang perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi Pengajian Tinggi (IPT) tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

4.    Minimum tujuh (7) tahun pengalaman praktikal dalam peranan yang serupa dalam mana-mana organisasi;

5. Memiliki pengalaman dan pengetahuan berkaitan pengurusan kewangan kerajaan adalah satu kelebihan;

6. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujian dalam subjek Bahasa Melayu dan lulus ujian lisan pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;

7. Permohonan yang lewat, tidak lengkap dan tidak mengikut syarat lantikan akan ditolak;

8. Pemohon yang tidak menerima jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan dianggap tidak berjaya.

9. Pentadbiran YSS tidak akan bertanggungjawab atau menanggung segala perbelanjaan berkaitan dengan urusan temu duga.

Skop Tugas:

1.    Bertanggungjawab mentadbir Jabatan Kewangan dan Akaun.

2.    Bertanggungjawab menguruskan penyediaan penyata kewangan organisasi.

3.    Bertanggungjawab merancang mengurus, dan memantau prestasi kewangan organisasi.

4.    Bertanggungjawab menggubal, menguatkuasa dan memantau polisi serta prosedur kewangan dan akaun organisasi.

5.    Bertanggungjawab menyediakan pelan kewangan perniagaan organisasi.

6.    Bertanggungjawab melaporkan pencapaian kewangan organisasi.

7.    Bertanggungjawab menyediakan dan mengurus belanjawan tahunan.

8.    Bertanggungjawab mengurus pelaburan organisasi.

9.    Bertanggungjawab mengurus semua jenis pembayaran organisasi.

10.  Bertanggungjawab ke atas pengauditan akaun organisasi.

11.  Bertanggungjawab mengurus dan memantau akaun bank organisasi.

12.  Bertanggungjawab mengawal dan mengurus dokumen kewangan dan akaun.