JAWATAN KOSONG YAYASAN SUKARELAWAN SISWA

Sila emelkan permohonan anda ke admin@sukarelawansiswa.my

JABATAN TARIKH TUTUP JAWATAN
Jabatan Pentadbiran & Pembangunan Modal Insan 9 Februari 2024 (TUTUP) Eksekutif (N41)

Tempoh Percubaan: 3 - 6 Bulan
Tarikh Mula: Kadar Segera

Jadual Gaji:
Gaji Minimum Gaji Maksimum
RM2,080.00 RM9,546.00
Imbuhan Tetap Perumahan: RM300.00
Imbuhan Bayaran Sara Hidup: RM300.00

Syarat-syarat Permohonan:
1. Warganegara Malaysia;
2. Berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
3. Mempunyai ijazah sarjana muda dalam bidang pengurusan pejabat atau pentadbiran sosial dan sumber manusia atau pengurusan sumber manusia atau pentadbiran awam yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi Pengajian Tinggi (IPT) tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
4. Minimum tiga (3) tahun pengalaman dalam bidang berkaitan di mana-mana organisasi;
5. Memiliki pengalaman dan pengetahuan berkaitan pengurusan kewangan kerajaan adalah satu kelebihan;
6. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujian dalam subjek Bahasa Melayu dan lulus ujian lisan pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
7. Permohonan yang lewat, tidak lengkap dan tidak mengikut syarat lantikan akan ditolak;
8. Pemohon yang tidak menerima jawapan selepas tiga (3) bulan daripada tarikh iklan ditutup adalah dianggap tidak berjaya.
9. Pentadbiran YSS tidak akan bertanggungjawab atau menanggung segala perbelanjaan berkaitan dengan urusan temu duga

Skop Tugas:
1. Melaksanakan semua fungsi pengurusan sumber manusia termasuk gaji, pengambilan pekerja, latihan, kebajikan dan faedah pekerja, pampasan serta masalah disiplin.
2. Memastikan pemprosesan gaji dan ketepatan semua transaksi data gaji tepat pada masanya, termasuk berhubung dengan badan berkanun berkaitan seperti LHDN, KWSP, PERKESO, PSMB dan lain-lain.
3. Menyimpan dan mengemas kini rekod peribadi pekerja, termasuk pengurusan cuti pekerja, rekod kehadiran, pengurusan kenderaan YSS dan dokumentasi lain yang berkaitan.
4. Bertanggungjawab menyelaraskan dan menguruskan urusan fail dan urus tadbir harian pejabat.
5. Bertanggungjawab menyelaras dan menguruskan persiapan mesyuarat-mesyuarat pentadbiran & pengurusan YSS.
6. Bertanggungjawab dalam menyelaras dan mengurus latihan dan kursus kakitangan YSS.
7. Menguruskan urusan perolehan pembelian inventori, alat tulis dan keperluan aset pejabat.
8. Bertanggungjawab meminda, menguatkuasa dan memantau Polisi Sumber Manusia selaras dengan pekeliling Kerajaan dan Akta Kerja serta menyelaras prosedur berkaitan pentadbiran dan sumber manusia.

Jabatan Kewangan dan Akaun 29 Oktober 2023 (TUTUP) Eksekutif Kanan (W41/44)

Tempoh Percubaan: 3 - 6 Bulan
Tarikh Mula: Kadar Segera

Jadual Gaji:
Gaji Minimum Gaji Maksimum
RM2,094.00 RM9,585.00
Imbuhan Tetap Perumahan: RM300.00
Imbuhan Bayaran Sara Hidup: RM300.00

Syarat-syarat Permohonan:
1. Warganegara Malaysia;
2. Berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
3. Mempunyai ijazah sarjana muda dalam bidang perdagangan atau pengajian perniagaan atau dalam bidang perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi Pengajian Tinggi (IPT) tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
4. Minimum tujuh (7) tahun pengalaman praktikal dalam peranan yang serupa dalam mana-mana organisasi;
5. Memiliki pengalaman dan pengetahuan berkaitan pengurusan kewangan kerajaan adalah satu kelebihan;
6. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujian dalam subjek Bahasa Melayu dan lulus ujian lisan pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
7. Permohonan yang lewat, tidak lengkap dan tidak mengikut syarat lantikan akan ditolak;
8. Pemohon yang tidak menerima jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan dianggap tidak berjaya.
9. Pentadbiran YSS tidak akan bertanggungjawab atau menanggung segala perbelanjaan berkaitan dengan urusan temu duga.

Skop Tugas:
1. Bertanggungjawab mentadbir Jabatan Kewangan dan Akaun.
2. Bertanggungjawab menguruskan penyediaan penyata kewangan organisasi.
3. Bertanggungjawab merancang mengurus, dan memantau prestasi kewangan organisasi.
4. Bertanggungjawab menggubal, menguatkuasa dan memantau polisi serta prosedur kewangan dan akaun organisasi.
5. Bertanggungjawab menyediakan pelan kewangan perniagaan organisasi.
6. Bertanggungjawab melaporkan pencapaian kewangan organisasi.
7. Bertanggungjawab menyediakan dan mengurus belanjawan tahunan.
8. Bertanggungjawab mengurus pelaburan organisasi.
9. Bertanggungjawab mengurus semua jenis pembayaran organisasi.
10. Bertanggungjawab ke atas pengauditan akaun organisasi.
11. Bertanggungjawab mengurus dan memantau akaun bank organisasi.
12. Bertanggungjawab mengawal dan mengurus dokumen kewangan dan akaun.

Jabatan Perancangan & Pelaksanaan Aktiviti 15 Ogos 2023 (TUTUP) Penolong Eksekutif

Kekosongan: 2
Tempoh Percubaan: 3 - 6 Bulan
Tarikh Mula: Kadar Segera

Jadual Gaji:
Gaji Minimum Gaji Maksimum
RM 1,493.00 RM 5,672.00
Imbuhan Tetap Perumahan: RM300.00
Imbuhan Bayaran Sara Hidup: RM300.00

Syarat-syarat Permohonan:
1. Warganegara Malaysia;
2. Berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
3. Mempunyai sekurang-kurangnya Diploma atau setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi Pengajian Tinggi (IPT) tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
4. Minimum dua (2) tahun pengalaman praktikal dalam peranan yang serupa dalam mana-mana organisasi;
5. Memiliki lesen memandu dan pengalaman dan pengetahuan berkaitan pengurusan projek dan program adalah satu kelebihan;
6. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujian dalam subjek Bahasa Melayu dan lulus ujian lisan pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
7. Permohonan yang lewat, tidak lengkap dan tidak mengikut syarat lantikan akan ditolak;
8. Pemohon yang tidak menerima jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan dianggap tidak berjaya;
9. Pentadbiran YSS tidak akan bertanggungjawab atau menanggung segala perbelanjaan berkaitan dengan urusan temu duga.

Skop Tugas
1. Mengendalikan dan melaksanakan aktiviti dan program sukarelawan siswa seiring dengan visi, misi dan matlamat YSS selain mencapai objektif dan pilar sukarelawan YSS;
2. Melaksanakan sesi temuduga mengikut zon bagi pemilihan Sukarelawan Siswa bagi misi-misi YSS;
3. Menyediakan surat tawaran dan dokumentasi untuk Sukarelawan Siswa terpilih;
4. Menyelia dan melatih Sukarelawan Siswa yang terpilih semasa Misi Sukarelawan Siswa;
5. Memantau perkembangan Sukarelawan Siswa yang telah menjadi Alumni dan merancang pembangunan jati diri dan personaliti Alumni YSS;
6. Mengatur logistik Sukarelawan Siswa sebelum, semasa dan selepas program/misi;
7. Mengurus pangkalan data Alumni YSS;
8. Melaksanakan program tanggungjawab sosial korporat kerjasama dengan agensi-agensi korporat dan NGO;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa ke semasa.

Terbuka Sepanjang Tahun 2023 Latihan Industri (Internship)

Tempoh: 3 - 6 Bulan
Tarikh Mula: 2023

Skop Tugas
1. Pengurusan Projek
2. Pengantarabangsaan
3. Pengurusan Korporat
4. Kewangan
5. Pentadbiran
6. Marketing
7. IT