Our Values

I.M.M.E.R.S.E

I Inclusiveness | Keterangkuman
M Mutual | Kebersamaan
M Meaningful | Bermakna
E Empowerment | Pemerkasaan
R Right Volunteer for the Right Job | Sukarelawan Yang Tepat Untuk Tugas Yang Tepat
S Sustainability | Keberlangsungan
E Exemplary | Teladan